Θεσσαλονικη

ΘεσσαλονίκηΜια περιήγηση στα μνημεία και τις γειτονιές ιστορικού ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης μέσα από παιχνίδια παρατήρησης και μικρές ιστορίες.

Διατίθεται και στα πωλητήρια μουσείων της Β.Ελλάδας.

Διαβάζεται τόσο ως οδηγός κατά τον περίπατο στην πόλη όσο και από τον καναπέ του σπιτιού! Συμπληρώνει ωραία τις γνώσεις των μαθητών που διδάσκονται Βυζαντινή Ιστορία αλλά και Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων.

Αναδεικνύει τη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης και την μείξη των πολιτισμών που τη χαρακτηρίζει.

Το βιβλίο καλεί τον αναγνώστη να χρησιμοποιήσει το μολύβι του και να συμπληρώσει εικόνες, να γράψει απαντήσεις, να σχεδιάσει κ.ο.κ.

Image 05


Biblionet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s