Ιστοριες για τα… σκουπιδια

Οικοπεριπέτειες - Ιστορίες για τα σκουπίδιαImage 01

Ποιος μιλάει;
Η μπαταρία!

Ιστορίες για τα σκουπίδια, για μικρά παιδιά, με πολλές εικόνες και ελάχιστο κείμενο. Ιστορίες για το περίφημο τριπλό R: Reduce, Reuse, Recycle.


Biblionet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s