Ο Τζιτζικο-Περικλης υπουργος φυσης

Μια περιήγηση στα δεινά που υπομένει η φύση της Ελλάδας από τον άνθρωπο με «ξεναγό» τον Τζιτζικο-Περικλή.

Τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν, σε μικρές ομάδες, που αντιστοιχούν στα ζώα των οικοσυστημάτων (υγρότοπος, δάσος, θάλασσα), ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τι ιδέες έχουν για την επίλυσή τους. Τι θα κάνει ο Πέρης για να αναλάβει δράση ως υπουργός της φύσης;

Τα παιδιά καταθέτουν τον ρόλο και συζητάνε τι μπορούν να κάνουν ως άτομα και ως ομάδα για να προστατεύουν τη φύση.

Το βιβλίο διατίθεται και ως eBook

This slideshow requires JavaScript.


Biblionet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s