Περιπατος στην Αρχαια Αγορα

Ένας οδηγός για τη χλωρίδα της Αρχαίας Αγοράς.
Η φύτευση της Αρχαίας Αγοράς βασίστηκε στα ανασκαφικά δεδομένα για τη βλάστηση της περιοχής αυτής στην αρχαιότητα.
Παρουσιάζονται τα φυτά σε σχέση με την οικολογική τους αξία και τη θέση τους στην ελληνική μυθολογία και τη λαϊκή παράδοση.
Έργο που έγινε από ομάδα εθελοντών, με συντονισμό της Ε.Σ.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο εδώ
Πηγή: WWF