Το Πατημα του Ελληνα

Cover mid


This slideshow requires JavaScript.


Επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων


award

Υποψήφιο Βραβεία του Αναγνώστη στην κατηγορία Λογοτεχνικό Βιβλίο για Εφήβους

Έπαινο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό βιβλίων Μικρασιατικού περιεχομένου

 


Επίσημη ιστοσελίδα

Δείτε τον ιστοχώρο του βιβλίου εδώ.

screen-shot-site


Biblionet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s